Edge of Tomorrow 異空戰士

搭長途飛機,睡不著又不想用腦,不期然想看動作片。這套湯佬主演的「異空戰士」,完全交足功課,由開場打到落場,中間又有插科打諢的笑位點綴,難得故事通順合理,以不求高深的娛樂片來算可以拿滿分。翻查資料,原來這電影是荷里活首次改編日本輕小說,原作者櫻坂洋在動漫界也薄有名氣,早幾年他另一作品「簡單易懂的現代魔法」便拍過TV動畫版。此荷里活改編的先例一開,不知那本輕小說將會是下一套跑出來。

這套電影可以說是科幻版的Groundhog Day,主角因為某種無關重要的原因,不停重覆著同一天的生命。外星怪物襲擊地球,地球軍只剩下最後的反攻,而主角永遠在重覆活著反攻失敗之前一天。故事便是他不停地一次又一次去嘗試,用一天時間去扭轉戰局劣勢,找出消滅外星怪物拯救地球的方法。若果你以為重覆又重覆同一天會很悶,那就大錯特錯了。故事早段尚算和平時,活用不少Groundhog Day式的重過同一天的笑料。特別是正常動作片主角應該一take過搞掂,在這兒變了超低能勁攪笑的死亡方法,另類NG笑料。到了故事後半部,觀眾習慣了主角死亡後,保留記憶從前一天的儲檔重來的模式,導演便索性跳過重覆的部份,故事直接向前推進到尾,失敗乃成功之母之嘛。

這部電影的香港譯名不知所謂,拿去給舊年湯佬的Oblivion用也可以。反而大陸和台灣譯名「明日邊沿」「明日邊界」,保留了英文原名的神髓,明日永遠不會來到,永遠停留在明日的邊沿,還是日本輕小說的原本譯名「殺戮輪迴」最好。不過這電影有丁點名不乎實,在最後一戰明日終於來到,主角因為無關重要的原因,失去了儲檔功能。理論上沒有不死之身,劇情應該更加緊張,結果卻變成普通的無敵英雄以主角威能大開無雙的公式。我寧可保留不死的設定到尾,打大佬時的橋段可以玩更多花款,鬥智鬥力鬥先讀。原著輕小說的漫畫版在連載,由「棋魂」「死亡筆記」的小當健執筆,我十分期待原著的動畫化,既然荷里活改編的號招力,相信出動畫版只是遲早的事。

後話:原著漫畫版只有十七話,花個多小時也看完了。只可以說一句,荷里活版改篇大刀闊斧,原著的神髓留下來一半也沒有。原著是十分出色的科幻短篇,沒有失去輪迴能力這個敗筆。兩個有備份能力的人在戰場中遇上了,注定只有一個可以逃出輪迴,結局淒美感人。

4 thoughts on “Edge of Tomorrow 異空戰士”

 1. 殺戮輪迴是港譯?

  另,我都有睇呢套戲,前半段好睇,後半段愈黎愈複雜,講點解會不斷輪迴,我唔係好明,能否解釋下?

  1. 外星怪物有時空備份的能力,打輸了可以reset重來,所以一直打贏人類。開場主角殺了那隻怪物是備份的主機,主角受到時空波的污染讓他同樣有備份的能力。

   為什麼可以備份不是重點,求其乜理由都得,重點是因有備份才會發生的故事。

 2. 呀,對了,我記得是他們的血液溝埋一齊,所以有左外星人既能力。

  問題係,如果備份呢個理由係可以好容易解釋得明,咁就最好,否則,不如索性唔好解釋,免得我傷神去諗,諗唔明,反而影響我睇戲既心情。我果次就係度諗,點解主角可以不斷重覆過去既呢?

Leave a Reply