Keroro 軍曹

Keroro 青蛙軍曹這套卡通是近年少見的長壽作品﹐電視版已經播了二年超過一百集﹐最近還有劇場版上映。大慨自從叮噹以後﹐也沒看過這種每集故事大同小異﹐劇情人物從開頭到現在完全沒有進展﹐卻還有吸觀眾一路追看魔力的卡通。我的習慣是看完整套作品才寫評論的﹐不過一來軍曹連載實在太長﹐二來剛剛看完了電影版應該要寫影評﹐但電影版本身內容太過單薄﹐只像幾集畫面精美的電視版加起來。故事甚至還不及電視版第一百集的特別篇﹐Keroro小隊決戰K隆星來的新佔領部隊﹐所以順便包括電視版的影評。

在明報看石琪的影評﹐他說軍曹太過幼兒化﹐成人觀眾會覺得超齡。這只顯示出他對日本動漫知識的貧乏﹐軍曹這套卡通就像The Simpsons一樣﹐不明裏袖的人只會看到小孩子也看懂笑位﹐有心的人就會發現不經意處的反諷。當然The Simpsons玩的是政經哲學國家大事﹐軍曹就只會獨沽一味﹐惡攪日本歷年所有經典動畫卡通特輯戰隊。玩得最出位是同公司出品的高達﹐甚至讓人懷疑笨大是不是借軍曹來打廣告﹐又或者在片透露未出的模型慨念﹐用來測試市場反應。

這套動畫的劇場既然是原地踏步﹐那麼角色設計上必需要有加倍的吸引力﹐才可以像處境喜劇般每集完結時一定環原﹐角色零成長的情況下還保持可觀性。軍曹中的角色眾多﹐青蛙小隊五隻不同顏色的外星人各有不同性格﹐和日向一家冬樹和夏美兩姊弟﹐以及他們的一眾朋友有固定關係。在最初十多集把人物介紹出場﹐人物性格被定型了保鮮存放好之後。每一集的劇情也其實大同小異﹐在一大堆指定題材中抽簽配對合湊成一集﹐用得最多是外星人如常地侵略地球失敗﹐依次是桃華向冬樹表白不成功﹐軍曹和冬樹晒友情﹐日向一家人晒親情﹐紅青蛙或者小雪暗戀夏美﹐夏美又暗戀三郎前輩﹐黑青蛙妒忌摩亞和軍曹親熱﹐黃青蛙發明古怪玩意。最好看是久不久不知從那兒跑出來的新外星人﹐通常這會是超級惡攪的一集。百多集的電視版不可能全部保準水準﹐通常在幾集特別好看非常搞笑過後﹐就會接著有幾集頗悶的親情友情大平買。所以看軍曹是不可以連續追看的﹐一次過最多看十集八集就要稍息﹐待淡忘悶場後才開出來繼續看。

軍曹是一套很輕鬆的小品﹐閒時看幾集可以讓人開懷大笑鬆馳一下神經。在可見的將來﹐這套卡通應該還會繼續上映﹐沒有絲毫會大結局的跡像。畢竟這類型的作品﹐沒有劇本上的限制﹐只要有觀眾支持就可以不停拍下去。小孩子會被簡單可愛的人物吸引﹐而日本卡通伴著我們長大的這一輩成年人﹐則可以在軍曹中找到昔日童年回憶的點滴。很少卡通可以讓親子一起觀看﹐而各自在片中找到引起共鳴的不同話題。軍曹就是一套這樣難能可貴的作品﹐在此我誠意推薦給現在喜歡看卡通﹐又或者以前細過喜歡看卡通的你。

3 thoughts on “Keroro 軍曹”

  1. 我都好鐘意睇呀, 呢套卡通幾0岩全家人睇, 雖然隻青蛙傻傻0下, 但係佢都好乖呢~ 去旅行都會掛住買手信比夏美大人, 平時又會做家務 (雖然有摩亞大人幫手), 仲有呢, 有d劇情係幾健康, 有一集就講Keroro有蛀牙, 帶出個訊息就係食完0野一定要刷牙呀~ 用0黎教小朋友就0岩晒~

Leave a Reply